บริษัท ไอ ริช จำกัด

Septic Tank 4 products

Septic Tank
ถังบำบัดน้ำเสีย (Septic Tank) มีหน้าที่รับน้ำเสียที่ได้จากการใช้งานผ่านเข้าสู่ถังบำบัดเพื่อทำการย่อยสลาย และลดปรฺมาณของเสียในน้ำก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ซึ่งแบ่งออกเป็น
- ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ซึ่งถังชนิดนี้ใช้อากาศเป็นตัวช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ภายในถัง เพื่อให้การย่อยสลายของเสียในน้ำดีขึ้น แต่ในระบบจะต้องมีปั๊มจ่ายอากาศเพื่อจ่ายอากาศไปยังถังบำบัด และต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับปั๊ม ยิ่งถ้าเป็นถังขนาดใหญ่อาจต้องใช้ Air Blower ในการจ่ายอากาศซึ่งจะมีเสียงดังขณะทำงาน แต่ปริมาณค่าน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งสาธารณะดีกว่าถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ โดยถังชนิดนี้จะเหมือนกับถังชนิดเติมอากาศ ทำงานเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ไม่สามารถจ่ายอากาศเข้าระบบ จึ่งทำให้ปริมาณค่าน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งสาธารณะแย่กว่าถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ จึงทำให้ต้องมีบ่อพักน้ำเสียเพื่อพักน้ำเสียรอบำบัดอีกครั้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งสาธารณะได้ แต่ข้อดีคือไม่ใช้ระบบไฟฟ้าในระบบ และไม่ต้องใช้ปั๊มลม การดูแลซ่อมบำรุงรักษาง่ายกว่า

โดยมีหลายยี่ห้อให้เลือกดังนี้ DOS,AQUA,Safe,COTTO,iTank

Cart

No products

Shipping ฿ 0.00
Total ฿ 0.00

Cart Check out

New products

No new product at this time